EXPOSALE.net

Fuarın konuları
  • Yenilikçi teknolojiler, bilim
Konuyu belirtin ve aramayı başlatın
Mekan
  • Tiflis
Konumu belirtin
Fuar bulundu -

Fuarlar - Yenilikçi teknolojiler, bilim Tiflis'te 2021-2022