EXPOSALE.net

Fuarın konuları
  • Bitkisel üretim: tohumlar, ekim malzemesi, toprak, fidan
Konuyu belirtin ve aramayı başlatın
Mekan
  • Nur-Sultan
Konumu belirtin
Fuar bulundu -

Fuarlar - Bitkisel üretim: tohumlar, ekim malzemesi, toprak, fidan Nur-Sultan'da 2022-2023