EXPOSALE.net

Fuarın konuları
  • Jeotermal enerji
Konuyu belirtin ve aramayı başlatın
Mekan
  • Nizhny Novgorod
Konumu belirtin
Fuar bulundu -

Fuarlar - Jeotermal enerji Nizhny Novgorod'da 2022-2023