EXPOSALE.net

Fuarın konuları
  • Jeotermal enerji
Konuyu belirtin ve aramayı başlatın
Mekan
  • Astana
Konumu belirtin
Fuar bulundu -

Fuarlar - Jeotermal enerji Astana'da 2023-2024