EXPOSALE.net

Fuarın konuları
  • Eğitim sürecinin maddi ve teknik desteği
Konuyu belirtin ve aramayı başlatın
Mekan
  • Kiev
Konumu belirtin
Fuar bulundu -

Fuarlar - Eğitim sürecinin maddi ve teknik desteği Kiev'de 2021-2022