EXPOSALE.net

Fuarın konuları
  • Araştırma ve arazi modellemesi
Konuyu belirtin ve aramayı başlatın
Mekan
  • Kiev
Konumu belirtin
Fuar bulundu -

Fuarlar - Araştırma ve arazi modellemesi Kiev'de 2022-2023